Zvani?na pri?a je da ?e ove godine neke žice po?eti 10. decembra sa radom.
Ja sam bio gore prošle nedelje, stara je radila za vikend a na ?etvorosedu su nešto radili (valjda dizali sajlu do kraja,...