Da li neko zna dugoročnu prognozu za Kopaonik, tj. od 25.2. do 15.3.2006. Hvala.