KRCMAR KRCMAR KRCMAR KRCMAR KRCMAR KRCMAR KRCMAR KRCMAR

Oni koji je nisu vozili neka cute!!!

Duboka (ako ima snega ipod zicare)

Bele reke (ako ima snega)