Molim da se ovde upisuju dnevni izvešatji i li?na zapažanja sa Kopa.
Visina snega, rad ži?ara, kvalitet staza...
Dok traje tehni?ki problem...a može i kasnije