Meni je ličilo na stanicu za žicu, jer ima baš duboke temelje, i kad sam prolazio spremali su armaturu za dva velika stuba... Ne verujem da trafo stanica treba takve stubove i toliko betona...