Al sam ga zagusio sa ovom tabelom! Izvinjavam se!
Sve u svemu 9.100,00 dinara za sedam dana???????
Preterano!